Licytacje

Nieruchomości

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Marek Paszek w sprawie egzekucyjnej KM 164/19

 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2020 o godz. 12:00 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Marka Paszka, ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości :
    - stanowiącej  niezabudowane działki gruntu o nr 64/30, 64/31, 64/33 o łącznej powierzchni 0,9000 HA  położonej pod adresem: 55-020 Żórawina, Polakowice, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze WR1K/00339074/4;
- stanowiącej działkę gruntu o nr 64/37 o łącznej powierzchni 0,4360 HA położonej pod adresem: 55-020 Żórawina, Polakowice, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze WR1K/00339077/5.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa. 

Zawartość licytacyjna pojawia się po wejściu na stronę i wybraniu opcji
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Marek Paszek.