Image

UWAGA!
Od dnia 1 MAJA 2020 zmiana adresu kancelarii!
Nowy adres: ul. Brzozowa 38/1U, 52-200 Wysoka

Wpłaty prosimy kierować na konto BNP Paribas Bank Polska SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
62 1600 1462 1819 4762 7000 0001

Kancelaria korzysta z elektronicznych dostępów do:

  • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Cepik)
  • Katastru Miejskiego Wrocławia
  • systemu Ognivo - ustalanie rachunków bankowych dłużników
  • Rejestru Zastawów