Image

UWAGA!
Od dnia 1 MAJA 2020 zmiana adresu kancelarii!
Nowy adres: ul. Brzozowa 38/1U, 52-200 Wysoka

Informacja dotycząca funkcjonowania kancelarii w czasie zagrożenia epidemiologicznego:
Na podstawie ZARZĄDZENIA NR A - 0210-16/2020
PREZESA SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA - KRZYKÓW
WE WROCŁAWIU
z dnia 27 marca 2020 r. Mając na uwadze okoliczności związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wiruserń
SARS-CoV-2 na terenie województwa dolnośląskiego, ograniczone zostało funkcjonowanie kancelarii
komorniczych, działających przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu,
poprzez ograniczenie dostępu interesantów do kancelarii komorniczych, dopuszczając
wyłącznie kontakt telefoniczny, listowny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kontakt bezpośredni interesantów z pracownikami kancelarii komorniczych wstrzymuję do
dnia 10 kwietnia 2020r., zobowiązując jednocześnie do zapewnienia możliwości kontaktu
telefonicznego bądź mailowego;adres e-mail: wroclaw.paszek@komornik.pl
tel. do kancelarii +48 71 307 35 10


tel. kom do kancelarii +48 574 149 175Profil ePUAP: /Komornik-Paszek/domyslna
https://epuap.gov.pl/

Wpłaty prosimy kierować na konto BNP Paribas Bank Polska SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
62 1600 1462 1819 4762 7000 0001

Kancelaria korzysta z elektronicznych dostępów do:

  • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Cepik)
  • Katastru Miejskiego Wrocławia
  • systemu Ognivo - ustalanie rachunków bankowych dłużników
  • Rejestru Zastawów